top of page

WAT WE ZIEN

Aderverkalking

Aderverkalking (atherosclerose) staat ook wel bekend als 'verhardening van bloedvaten'. Het is een typisch gevolg van genetische factoren, een hoog slecht cholesterol gehalte, hoge bloeddruk en roken. Aderverkalking is de onderliggende oorzaak van hart- en vaatziekten, en vertegenwoordigt daarmee de hoogste kostenpost van de westerse gezondheidszorg (ca €198 miljard jaarlijkse kosten in Europa en $300 miljard in de Verenigde Staten).

 

Bij patienten die een hartaanval hebben gehad is het recidivegevaar buitengewoon groot. In de toonaangevende PROSPECT studie is aangetoond dat meer dan 20% van de patienten binnen drie jaar wederom een aanval krijgt die minimaal zo erg is als de voorgaande.

 

Rondom de kwetsbare plaques worden grote aantallen ontstekingscellen gevonden die een negatief effect hebben op de stabiliteit van de plaque. Beheersen van de ontsteking van de plaques is daarom een belangrijk doel voor het tegengaan van terugkerende hartaanvallen en beroertes.

Betrokkenheid

We leven in een informatiemaatschappij. Mensen hebben een steeds grotere behoefte aan informatie, terwijl de systemen om ons heen meegroeien met die behoefte (en v.v.). Beschikbaarheid van gegevens is in toenemende mate 'real-time' (of zelfs 'pre-time' op basis van gedragsvoorspellende Big Data systemen die in opkomst zijn) en mensen willen daarvoor ook liefst constant aan het internet verbonden zijn.

 

Tegelijkertijd heerst er skepsis over veel gecentraliseerde systemen (ontwikkeld vóór het data tijdperk) en groeit de interesse om hetzelfde internet te gebruiken als basis voor nieuwe, alternatieve, manieren om systemen in te richten. Grote groepen burgers willen meer betrokken raken bij ontwikkeling van die systemen, en de daaruit voortvloeiende producten en diensten. 

 

Recentelijk is het begrip FOMO geintroduceerd, the Fear Of Missing Out, dat beschrijft hoe (vooral de jongere generatie) mensen 'bang zijn' iets te missen. Een angst waar invulling aan wordt gegeven door een bijna constant gebruik van de smart phone. Mensen kunnen (en willen) via die smart phone real-time en efficient de op hoogte worden gehouden over de voor hem of haar belangrijke onderwerpen, weetjes, nieuws, producten, evenementen, feestjes, etc.

 

Terwijl de beschikbaarheid van informatie toeneemt, wordt het steeds ingewikkelder om een goede keuze te maken over wat de meeste aandacht verdient. Mensen willen het liefst dat de juiste informatie op een zo efficient mogelijke manier wordt aangeboden.

Farmaceutische Industrie

De farmaceutische industrie is één van de meest winstgevende branches in de wereld (ca $ 300 miljard per jaar, met verwachte groei naar $ 400 in de komende jaren), maar winst staat onder grote druk.

 

Grote farmaceutische bedrijven dienen ca tien maal zoveel nieuwe producten te lanceren dan 20 jaar geleden, om de benodigde 10-15% groei vast te kunnen houden. De prijs van medicijnen blijft stijgen, vooral die van biomedicijnen. 

 

Volgens de WereldGezondheidsOrganisatie is er: "Een inherent conflict ontstaan tussen de legitieme zakendoelen van de farmaceutische industrie en de sociale, medische en economische behoefte van zorgaanbieders en afnemers om de juiste medicijnen te kunnen selecteren en gebruiken"

 

Dit alles terwijl er juist flexibiliteit nodig is. Er is namelijk een groeiende behoefte aan "Gepersonaliseerde Geneeskunde" waarbij behandelingen steeds meer worden toegespitst op de persoonlijke situatie (zoals genetische achtergrond).

 

De langdurige en kostbare reguleringsprocessen in het bestaande farmaceutiche systeem zijn onvoldoende flexibel om met dit soort gepersonaliseerde behandelingen om te gaan. 

Interesse in wetenschap

In een tijdperk waarin kinderen spelen met smart phones en tablets, “I Fucking Love Science” meer dan 6 miljoen 'likers' heeft en waar jongeren gedurende middelbaar onderwijs liever kiezen voor programmeertaal dan andere talen, durven wij de conclusie wel te trekken dat de interesse in technologie sterk groeiende is...

bottom of page