top of page

 Persbericht, Juli 2019

Tweede artikel gepubliceerd in vooraanstaand wetenschappelijk magazine ACS Nano

Als gevolg van het gecrowdfunde High on Nano project, is er zojuist een tweede artikel gepubliceerd in het vooraanstaande magazine ACS nano. Dit is het vervolg op de studie waarin de onderzoeksgroep al liet zien dat het lichaamseigen hyaluron zuur (HZ) efficiënt geformuleerd kan worden tot nanodeeltjes als hoogwaardig biocompatibel ‘platform’ voor het in nauwkeurig kaart brengen en behandelen van atherosclerose (in de volksmond vaak ‘aderverkalking’ genoemd). In deze nieuwe studie, die ook weer deels is gefinancierd door Sensi Pharma, is de volgende stap genomen in verkrijgen van inzicht in de manier waarop HZ nanodeeltjes zich verplaatsen rondom de atherosclerotische plaques. Beter begrip van de exacte route die de deeltjes afleggen zal bijdragen aan het toepassen van nanodeeltjes in onderzoek, zoals het recentelijk gestarte NAVISTROKE onderzoeksprogramma, en uiteindelijk in de kliniek.


Zoals ook beschreven in de voorgaande ACS Nano publicatie zijn de HZ nanodeeltjes door de onderzoeksgroep eerder al ingezet voor het gericht afleveren van nanodeeltjes bij atherosclerotische plaque in experimentele modellen. Daar werd aangetoond dat deze nanodeeltjes positieve eigenschappen bezitten waarmee ze nauwkeurig en gericht diagnostische en therapeutische materialen, waaronder cannabinoids en gerelateerde stoffen, kunnen afleveren bij atherosclerotische ziektegebieden. Dit is mede het gevolg van de hoge affiniteit met immuuncellen in de atherosclerotische plaques, de gunstige farmacokinetische eigenschappen en kosteneffectiviteit van deze nanodeeltjes.


Gebaseerd op die veelbelovende resultaten heeft de onderzoeksgroep daarop besloten een volgende stap te nemen in het onderzoeken en karakteriseren van de technologie, om zo nog beter inzicht te krijgen in het gedrag van de systemisch toegediende nanodeeltjes. Het belang van de studie wordt onderschreven door de beperkte kennis van de specifieke route die nanodeeltjes naar de plaques afleggen en het gebrek aan hoogwaardige studies over dit onderwerp.
Deze nieuwe studie richtte zich specifiek op het zogenoemde endothelium, de laag cellen aan de binnenzijde van bloedvaten waaronder de plaque en resulterende ontstekingen zich bevinden (zie de figuur hieronder). 

ACSNano cover July 2019.PNG
Overview for blogpost-july 2019_edited.j

Door middel van hoogwaardige beeldvormingstechnieken lieten de onderzoekers zien dat het endothelium erg dynamisch is en dat de route die de nanodeeltjes afleggen erg afhangt van de mate van disfunctioneren van dat endothelium.

 

Bovendien laat het onderzoek zien dat behandeling met stoffen die zijn gericht op het normaliseren van het cellulaire metabolisme, juist leidt tot afname van het aantal HZ nanodeeltjes dat de plaques bereikt. Deze resultaten onderstrepen het belang van het endothelium

in de route die HZ nanodeeltjes afleggen door de atherosclerotische plaques en hebben invloed op de ontwikkelingen van de op endo-cannabinoide gebaseerde nanomedicijnen om deze ziektegebieden te behandelen.

 

Al deze kennis wordt nu ingezet in het recent gestarte NAVISTROKE project (zie de blogpost van afgelopen juni), dat wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen een aantal universiteiten in Nederland, Duitsland en Amerika. In dit project worden nanomedicijnen gecombineerd met een scala aan diagnostische en therapeutische materialen, waaronder natuurlijke en synthetische cannabinoiden, met als doel de ontstekkingsremmende effecten van cannabinoiden in te zetten voor het beperken van schade kort na een hersenberoerte. Houd onze blog in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

 Juni 2019

Wetenschappelijk onderzoeksproject NAVISTROKE in volle gang 

Anker 1

Ieder jaar worden ongeveer 43.000 mensen getroffen door een beroerte. Beroerte is een verzamelnaam voor een aantal problemen waarbij de bloedtoevoer naar de hersenen is belemmerd. Hierdoor wordt een gedeelte van de hersenen niet voldoende voorzien van zuurstof. Dit kan leiden tot uitval belangrijke hersenfuncties en in veel gevallen zelfs tot sterfte. Om dit belangrijke maatschappelijke probleem aan te pakken is het wetenschappelijk onderzoeksproject Navistroke opgezet. Navistroke heeft als doel om ontstekingsremmende effecten van cannabinoiden in te zetten om de schade na een beroerte te beperken.

Om dit doel te bereiken is er door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie uitgereikt om een samenwerking tussen universiteiten en industrie te realiseren. Deze samenwerking bestaat uit onderzoeksgroepen van de Universiteit Leiden, het Amsterdam UMC en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit team van onderzoekers wordt aangevuld met industriële partners Sensi Pharma en Enceladus en wordt ondersteund door experts in (endo)cannabinoiden, immunologie, nanogeneeskunde en neurologie.

Deze samenwerking brengt expertise van ontwikkeling van nieuwe medicatie, modellen van beroerte tot aan de toepassing in de kliniek bij elkaar. Aan de Universiteit Leiden worden nieuwe stoffen ontwikkeld die de ontstekingsremmende eigenschappen van het endocannabinoïde systeem optimaal benutten. Bij het Amsterdam UMC worden deze stoffen vervolgens verwerkt in nanodeeltjes. Deze deeltjes zorgen er voor dat stoffen specifiek bij de cellen van het afweersysteem terecht komen, waar ze hun ontstekingsremmende effecten kunnen vervullen. De toepassing van deze cannabinoïde-nanodeeltjes wordt vervolgens toegepast op het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar door middel van MRI technieken het ziekteproces van een beroerte in beeld gebracht kan worden. Industriële partner Sensi Pharma ondersteunt dit onderzoeksteam met hun expertise op het gebied van natuurlijke cannabinoïden en biotech bedrijf Enceladus brengt knowhow op het gebied van klinische toepassing van nanodeeltjes.

Op ieder van de drie locaties is het onderzoek inmiddels gestart. Op elke locatie is een onderzoeker aangesteld die als promovendus aan het Navistroke project werkt. Het project zal in totaal 5 jaar in beslag nemen waarbij het doel is om een geneesmiddel te ontwikkelen dat moet helpen bij de behandeling van beroertes.
 

Persbericht, 3 mei 2017

Gecrowdfunde ‘High On Nano’ bereikt eerste cruciale mijlpaal

AMSTERDAM – Op 2 mei 2017 heeft het High on Nano project een belangrijke mijlpaal bereikt. Een eerste reeks wetenschappelijke resultaten is gepubliceerd in het vooraanstaande Amerikaanse magazine ACS Nano. De studie werd mede gefinancierd door Sensi Pharma BV, een bedrijf dat is opgericht na het crowdfund succes van High on Nano en zich richt op het ontwikkelen en toepassen van natuurlijke cannabinoïden voor medische doeleinden. Onder leiding van onderzoekers aan het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam, heeft het internationale onderzoeksteam laten zien dat op hyaluronanzuur-gebaseerde nanodeeltjes (HZ-NDs) kunnen worden gebruikt voor moleculaire beeldvorming van atherosclerotische ontstekingen en een positieve invloed hebben op die atherosclerose. Atherosclerose, in de volksmond ook wel aderverkalking, is de onderliggende oorzaak van hart- en vaatziekten, waaronder hartaanval en beroerte, en vertegenwoordigt de hoogste uitgaven in de wereldgezondheidszorg.

Dit onderzoek, geleid door de ‘High on Nano’ promovendus Thijs Beldman, is het gevolg van een samenwerking tussen acht universiteiten. De onderzoekers toonden aan dat het lichaamseigen hyaluronanzuur (HZ) kan worden geformuleerd tot nanodeeltjes om ze heel gericht af te leveren bij atherosclerotische plaques in experimentele diermodellen. Uit de studie blijkt dat HZ-NDs een hoogwaardig platform opleveren voor het nauwkeurig in kaart brengen en de gerichte therapie van atherosclerose. HZ heeft van nature een hoge affiniteit met immuuncellen en werd 6 tot 40 keer meer opgenomen door witte bloedcellen in de aorta dan door witte bloedcellen van normaal weefsel. De nanodeeltjes vertoonden zelf therapeutische effecten door de immuuncelinfectie af te remmen.

Het hyaluronanpolymeer is een interessante bouwsteen, dankzij de kostenefficiënte productie en onderscheidende fysicochemische en biologische eigenschappen. De biologische activiteit van HZ is echter sterk afhankelijk van de mate van polymerisatie, terwijl de toepassing uitdagend is omdat het slecht met water reageert en snel door het bloed wordt afgevoerd. De onderzoeksgroep veronderstelde dat HZ geformuleerd kan worden tot nanodeeltjes, waardoor het beter af te stemmen is voor cellulaire interacties en hoogwaardige farmacokinetische eigenschappen weergeeft.

De volgende stap is verder te onderzoeken hoe de diagnostische en therapeutische effecten van deze kostenefficiënte platformtechnologie kunnen worden ingezet om ook cannabinoïden efficiënt af te leveren bij atherosclerose en andere aandoeningen. Cannabinoïden hebben namelijk ook een aantal interessante ontstekingsremmende eigenschappen en door deze te combineren met platformtechnologieën, zoals HZ-NDs, kunnen hun specificiteit, biologische beschikbaarheid en resulterende werkzaamheid worden verbetert, terwijl nadelige effecten worden verminderd en hun klinische nut kan worden verhoogd.

 

-----
High on Nano is een stichting, opgericht in 2013, en heeft als doel om het grote publiek bekend te maken met het uitzonderlijke werk van nanowetenschapper Willem Mulder. Hierbij is speciale aandacht voor het toepassen van cannabinoïde nanodeeltjes voor medische toepassingen. www.highonnano.com 

 

Sensi Pharma BV is een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerde farmaceutische producten vervaardigt. Het werd opgericht in 2014, kort na het crowdfund succes van High on Nano. Het richt zich op toepassing van natuurlijke cannabinoïden voor medische doeleinden en werkt nauw samen met bekende wetenschappers op het gebied van nanomedicijnen, geneeskundige chemie, ‘drug discovery’ en biomedische beeldvorming. www.sensipharma.com 

bottom of page